Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

La Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB) i Fundación Triángulo, les dues entitats LGTBI més representatives a nivell estatal, llancen un manifest en favor del dret d’autodeterminació de les persones trans per a demanar el recolzament de la societat civil en la lluita contra qualsevol forma de transfòbia.

Aquest manifest, difós sota l’epígraf #DerechosHumanosTrans, naix amb el recolzament de les entitats federades, entre les que Lambda es troben, després de l’aprovació aquest cap de setmana en el seu Consell Federal d’una resolució que condemna l’argumentari trànsfob del PSOE, promogut per la Secretaria d’Igualtat del Partit.

El text recorda, entre altres qüestions, que tal i com estableixen els principis de Yogyakarta, la autodeterminació del gènere és un dret humà i que l’Organització Mundial de la Salut ja va reconéixer en 2018 que les identitats trans no són cap malaltia.

Manifest #DerechosHumanosTrans

El col·lectiu trans d’Espanya organitzat en la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals, així com en Fundación Triángulo, davant l’involució i els atacs a la igualtat, dignitat i els drets de les persones trans i el recent argumentari impulsat per la Secretaria d’Igualtat del PSOE, que nega els nostres drets bàsics, manifestem que:

  1. Les persones trans no som malaltes, disfòriques o trastornades.
  2. La lliure autodeterminació del propi gènere és un dret humà que forma part del lliure desenvolupament de la personalitat.
  3. Les dones trans són dones. Els homes trans són homes.
  4. Els drets de les persones trans són drets humans.

Por tot això, pedim recolzament de la societat civil a aquest manifest, amb què, a més, manifestem:

• Que ens comprometem plenament amb les persones trans, la seua dignitat i els seus drets. La societat només serà justa quan ho siga per a totes.

• Que rebutgem profundament qualsevol forma, explícita o implícita, descarada o subtil, de transfòbia, doncs l’odi no té cabuda en una societat democràtica, encara que es disfresse de debats.

• Que les dones trans són dones, els homes trans són homes i les persones no binàries són persones no binàries, sense matisos ni discusions.

• Que totes les persones naixem amb un cos sexuat que determina el gènere que se’ns assigna en néixer, però que eixa assignació no pot mai supoarr un destí inexorable en l’aspecte social i l’aspecte legal.

• Que la identitat que una persona desenvolupa no té perquè correspondre amb la que se li va assignar en néixer en funció dels seus genitals i que aquest fet no implica la negació del sexe tal i com defensen els arguments injustos i malintencionats.

• Que el més concorde al nostre ordenament jurídic és reconéixer la identitat de les persones lliurement manifestada donat que aquest recull el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la dignitat humana i la prohibició de discriminació per qualsevol circumstància personal o social com a principis bàsics.

• Que, tal i com estableixen els principis de Yogyakarta, l’autodeterminació del gènere és un dret humà, basat en què cap persona pot conéixer el meu fur intern excepte jo mateixa.

• Que, tal i com va reconéixer en 2018 l’Organització Mundial de la Salut, les identitats trans no són cap malaltia mental i, per tant, és denigrant que la nostra legislació siga reqeirint d’un diagnòstic psiquiàtric per a què les persones trans puguen accedir als seus drets.

• Que les persones trans puguen canviar el seu sexe registral des de la llei 3/2007, i que l’autodeterminació ve recollida en diverses lleis autonòmiques, sense que açò haja suposat cap dels molts problemes que es vaticinen que produirà.

• Que l’article 6.4 del Codi Civil protegeix la seguretat jurídica en el nostre país, evitant que s’use el tenor literal d’una llei per a violar l’esperit d’altra, la qual cosa es coneix com frau de llei.

• Que, igual que el fet de què no s’exigisca cap període mínimo de festeig per contraure matrimoni no impedeix que els matrimonis de conveniència siguen perseguits per frau de llei, reconéixer la lliure autodeterminació del gènere tampoc impedirà que s’investigue i perseguisca a qui intente usar la lletra de la llei per a finalitats espúries.

• Que totes les lleis puguen ser usades amb finalitats ilegítimes, però això no impedeix la seua aprovació per a protegir les persones més vulnerables. Que la llei de violència de gènere poguera usar-se de manera absolutament excepcional per a presentar denúncies falses, no pot ser un argument per a no protegir les dones víctimes de violència.

• Que determinats arguments usats en el debat els últims mesos recorden molt als arguments usats quan es volien evitar altres drets:

  • ni la categoria de dona desapareixerà per reconéixer drets a les done trans, com no va desaparéixer la família per aprovar el matrimoni igualitari;
  • ni és cert que negar que “els xiquets tenen penis, les xiquetes tenen vulva, que no t’enganyen” de Hazte Oír signifique negar la realitat de les dones;
  • ni és cert que per reconéixer l’identitat de gènere calga reconéixer que alguna persona vulga registrar-se com un sabó, d’igual manera que aprovar el matrimoni igualitario no significa que calguera permetre cap persona casar-se amb el seu gos.

• Que les persones trans tenen una de les majors tases d’exclusió social del nostre país, amb prop d’un 80% d’atur, i són un dels col·lectius més vulnerables, raó per la qual necessiten tot el recolzament legislatiu i polític possible.

• Que les persones trans tenen huit vegades més possibilitats de cometre intent de suïcidi que les persones cis, i està demostrat que els percentatges s’igualen quan es reconeix l’identitat de les persones trans. El reconeixement de l’identitat salva vides, literalment.

• Que instem el PSOE a complir amb els seus compromisos programàtics i el seu acord de govern, i a portar endavant lleis que garantisquen la protecció, despatologització i autodeterminació del gènere de les persones trans.

Subscriu aquest manifest en www.derechoshumanostrans.es.

Share This