Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Ens encantaria mostrar-te una imatge de gent amb VIH orgullosa però les conseqüències de visibilitzar-se són moltes, per la qual cosa 8 de cada 10 persones amb VIH tenen por de ser discriminades. Canviar aquesta realitat és responsabilitat de tota la societat. Fes la teua part: informa’t.

La serofòbia és l’estigma i discriminació que s’associen socialment a la infecció per VIH i a la sida, qualsevol distinció arbitrària entre les persones per raó del seu estat de salut o del seu estat serològic respecte al VIH, confirmat o sospitat. La discriminació per serofòbia està directament relacionada amb la desinformació o la informació falsa que té la major part de la societat, la qual cosa la porta a generar un estigma davant les persones amb VIH.

Per exemple, l’11% de la població encara rebutja conviure amb algú que viu amb VIH, i el 4% de la població rebutjaria fins i tot tindre a una persona que viu amb VIH en el seu veïnat, segons dades del Ministeri de la Seguretat Social, les dades de la qual més recents es basen en una enquesta que van fer en 2011.

A conseqüència de l’estigma en el món laboral, un 29% de la població activa (que són aquelles persones amb edat i disposició de treballar) que té VIH està aturada. Quan estan treballant viuen amb por al fet que les seues companyes i companys s’assabenten de la seua situació serològica perquè l’11% de la societat desaprova que una persona amb VIH desenvolupe la seua professió en una oficina on hi ha més persones treballant.

Segons estudis (Fuster et al, 2014), aquesta última xifra encara seria major: quasi un 26% de les persones enquestades se sentirien incòmodes treballant amb una persona amb el VIH, i un 49% de les persones entrevistades admeten la seua incomoditat si entre l’alumnat del col·legi on van els seus fills o filles alguna companya o company tinguera el VIH.

Relacions afectiu-sexuals

En altres àmbits de la vida quotidiana, també s’agreuja la situació: només un 18% de les persones que van respondre l’enquesta a la qual fa referència Fuster establiria una relació de parella estable amb una altra persona amb VIH, i superen per poc l’1% aquelles que tindrien una relació sexual esporàdica amb algú amb VIH.

Les parelles serodiscordants, i fins i tot les relacions sexuals esporàdiques, existeixen, òbviament, i és necessari actualitzar la informació per a trencar amb aqueix estigma que dificulta la vida afectiu-sexual d’aquestes persones. Ara hem escoltat molt parlar de la càrrega viral del covid-19, però saps que també el VIH té càrrega viral i quan aquesta és 0, és a dir, indetectable, també és intransmissible?

estigma vih

Serofòbia i LGTBfòbia

A més, en el nostre cas, a l’estigma i la discriminació conseqüència de la serofòbia es suma una altra discriminació afegida, l’LGTBfòbia, per pertànyer al col·lectiu LGTB+ i conviure amb el VIH. L’estigma del VIH i l’LGTBfòbia es combaten amb informació que ens ajude a trencar amb els prejudicis.

Una de les conseqüències que la serofòbia provoca en les persones amb VIH, a força de respostes i reaccions negatives de les altres persones, és l’autoestigmatització o la vergonya, la qual cosa deteriora la qualitat de vida perquè implica sentiments d’automenyspreu, aïllament, depressió, ansietat o desesperança.

Feix la teua part: informa’t!

Share This