Diversitat a les aules

Formar a l’alumnat en diversitat sexual, de gènere i familiar i així poder erradicar la LGTBfòbia de les aules valencianes, és un dels principals objectius de Lambda. Per això hem creat el  pla Divèrsia, un programa formatiu i de sensibilització dirigit a tots els agents que intervenen en l’educació: famílies, alumnat, docents i societat en general.

Aquest pla naix com a resposta al panorama d’assetjament al qual es veu sotmès l’alumnat LGTB (lesbianes, gais, trans, bisexuals…) o aquell que trenca amb els rols de gènere establits. Les dades dels estudis més recents mostren que els casos d’assetjament LGTBfòbic en les aules estan augmentant en els últims anys. A voltes, la desesperació i sentiment de solitud de l’alumnat, que pateix assetjament per la seua orientació sexual o identitat de gènere, és tal que un 17% arriba a idear o fins i tot intentar suïcidar-se.

Oferta formativa del Pla DIVÈRSIA:

Per a sol·licitar qualsevol activitat adreçada a col·legis i instituts, obrim tots els cursos un període d’un mes al setembre. En cas de no cobrir totes les vacants reobrim el termini al gener. Si treballes a un centre educatiu i pot interessar-te aquesta iniciativa et recomanem que estigues molt pendent de les nostres xarxes socials en eixos períodes.

 

Intervencions educatives en instituts

Els tallers tenen com a objectiu fomentar el coneixement i respecte de la diversitat sexual, familiar i d’identitat i expressió de gènere; resoldre els seus dubtes per tal de millorar la convivència i combatre l’assetjament escolar per LGTBfòbia. Aquests objectius s’abordaran de diferent manera depenent del nivell educatiu.

Pot beneficiar-se d’aquest taller, l’alumnat de tota la província de València, gràcies a un conveni amb la Diputació de València i al recolzament de l’Ajuntament de la ciutat de València.

La intervenció va adreçada a alumnat d’entre 12 i 16 anys (específicament de 2n d’ESO, 4t d’ESO, cicles formatius o F.P. bàsica), encara que es pot adequar a necessitats concretes.

Si necessites informació més detallada, fes click ací.

Intervencions educatives en col·legis

L’activitat consisteix en un contacontes i posterior debat, amb una duració d’un màxim d’1,5 hores amb un grup classe (màxim d’alumnat alhora, 30 persones), adreçat a introduir la diversitat com un valor enriquidor de la nostra societat, la deconstrucció dels estereotips de gènere en les xiquetes i xiquets i el foment de la lectura als centres escolars.

Pot beneficiar-se d’aquest taller, l’alumnat de la ciutat de València, gràcies al recolzament de l’Ajuntament.

La intervenció va adreçada a alumnat d’entre 5 i 11 anys (específicament a alumnat dels últims cursos d’infantil, de primer i de segon cicle de primària), encara que es pot adequar a necessitats concretes.

Si necessites informació més detallada sobre aquesta intervenció, fes click ací.

Intervencions educatives amb personal docent en formació

La intervenció va adreçada principalment a estudiants de Magisteri i del Màster de Secundària, ja que és imprescindible que el nou personal docent tinga una formació adequada en diversitat sexual i en identitat i expressió de gènere, per quan hagen d’afrontar el repte de treballar a una aula.

Amb una duració flexible (entre 2 i 5 hores), oferim eines i recursos per tal d’incloure la diversitat sexual, d’identitats i expressions de gènere i la diversitat familiar al seu desenvolupament professional.

Si vols rebre més informació de com podem col·laborar amb el teu centre o universitat, envia un correu a educa@lambdavalencia.org.

Formació per a personal docent en actiu

Els centres educatius constitueixen un espai especialment important a l’hora de transmetre valors a l’alumnat. No solament perquè en ells passen la major part del dia els xiquets, xiquetes, adolescents i joves, sinó perquè són els espais en els quals s’aprèn el que és adequat i el que té cabuda en la nostra societat o no. Educar en el respecte a la diversitat sexual, familiar i d’identitat i expressió de gènere és part fonamental de la tasca del professorat. Treballar la diversitat en els centres educatius no comporta ser homosexual, bisexual o trans, implica una responsabilitat i un compromís per a crear un sistema educatiu i una societat més justa.

La formació va adreçada al personal docent, tant de col.legis com d’instituts de secundària i centres de formació professional, i té com a objectiu dotar al personal de cada centre dels coneixements i les eines necessàries per a abordar la diversitat sexual, familiar i de gènere a les aules.

Oferim diferents tipus de formació adequada al context educatiu, ja que les necessitats de l’alumnat varien en funció de l’etapa educativa. Cada intervenció consta d’una part presencial i un altra on-line.

  • Formació 10 hores per a docents d’infantil i primària. Accedeix al curs.
  • Formació 10 hores per a docents de secundària o equivalent. Accedeix al curs.
  • Formació 20 hores per a docents d’infantil, primària i secundària o equivalent. Accedeix al curs.

 

Si necessites informació més detallada sobre com podem col·laborar, envia un correu a educa@lambdavalencia.org.

Assessorament a centres educatius

L’atenció va adreçada a centres que compten amb possible alumnat LGTB i necessiten orientació per a posar en marxa els protocols pertinents davant situacions concretes. La intervenció es  gratuïta i consta d’una sèrie de mesures que comencen per una primera reunió on escoltarem les vostres necessitats i demandes.

En cas de menors trans, oferim assessorament i acompanyament a l’hora de posar en marxa el protocol vigent des de desembre de 2016.

Si necessites la nostra ajuda, escriu a diversia@lambdavalencia.org.

Associacions de famílies d’alumnat i altres espais en els centres educatius

La comunitat educativa no només està formada per alumnat i docents. Les famílies també en formen part i el seu paper resulta fonamental en l’educació. Per aquest motiu, cal  fomentar el coneixement i respecte de la diversitat sexual, familiar i d’identitat i expressió de gènere i resoldre els seus dubtes i inquietuds.

La intervenció consisteix en un taller de sensibilització de unes dos hores de duració aproximadament, amb una metodologia participativa i fent ús de dinàmiques, jocs, així com recursos audiovisuals.

També col·laborem en jornades multidisciplinars, setmanes culturals, grups de mediació i allà on es considere que pot ser útil tindre coneixements sobre diversitat sexual, de gènere i familiar.

Si vols rebre més informació envia un correu a diversia@lambdavalencia.org.

Amb el suport de:

Share This