Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Diversitat a les aules

Formar a l’alumnat en diversitat sexual, de gènere i familiar i així poder erradicar la LGTBfòbia de les aules valencianes, és un dels principals objectius de Lambda. Per això hem creat el  pla Divèrsia, un programa formatiu i de sensibilització dirigit a tots els agents que intervenen en l’educació: famílies, alumnat, docents i societat en general.

Aquest pla naix com a resposta al panorama d’assetjament al qual es veu sotmès l’alumnat LGTB (lesbianes, gais, trans, bisexuals…) o aquell que trenca amb els rols de gènere establits. Les dades dels estudis més recents mostren que els casos d’assetjament LGTBfòbic en les aules estan augmentant en els últims anys. A voltes, la desesperació i sentiment de solitud de l’alumnat, que pateix assetjament per la seua orientació sexual o identitat de gènere, és tal que un 17% arriba a idear o fins i tot intentar suïcidar-se.

 

 

Oferta formativa del Pla DIVÈRSIA:

Per a sol·licitar qualsevol activitat adreçada a col·legis i instituts, obrim el període de sol·licitud durant el mes de juliol. El formulari està accessible durant tot el curs, una vegada cobertes les vacants les següents sol·licituds entren en llista d’espera. Si treballes a un centre educatiu i pot interessar-te aquesta iniciativa, et recomanem que estigues pendent de les nostres xarxes socials a l’acabar el curs, i poder fer la sol·licitud per al proper.

Intervencions educatives en instituts

Els tallers tenen com a objectiu fomentar el coneixement i el respecte de la diversitat sexual, familiar i de gènere, així com resoldre els dubtes que l’alumnat puga tindre per a millorar la convivència i combatre l’assetjament escolar per LGTBfobia. Aquests objectius s’abordaran de diferent manera depenent del nivell educatiu.

La intervenció va dirigida a alumnat de 1r d’ESO, 4t d’ESO o equivalent (cicles formatius, F.P. bàsica…) i la durada de cada taller és de dues sessions consecutives amb cada grup classe seleccionat.

Si necessites informació més detallada, fes click ací.

Intervencions educatives en col·legis

“Els contes de Divèrsia” és un projecte dirigit a centres educatius d’infantil i primària on el fil conductor són diversos contacontes interactius amb muppets, animacions, música i cançons. La durada màxima és de 1,5 hores amb cada grup classe, sempre acompanyats d’una persona docent de referència i que tenen com a objectiu introduir la diversitat com un valor enriquidor de la nostra societat, la deconstrucció dels estereotips de gènere en els xiquets i xiquetes, combatre l’assetjament escolar i el foment de la lectura en els centres escolars.

La intervenció va dirigida a alumnat d’entre 5 i 11 anys i cada contacontes està adaptat a l’etapa i nivell educatiu en el qual es realitzen les intervencions.

Si necessites informació més detallada, fes click ací.

Intervencions educatives amb personal docent en formació

La intervenció va adreçada principalment a estudiants de Magisteri i del Màster de Secundària, ja que és imprescindible que el nou personal docent tinga una formació adequada en diversitat sexual i en identitat i expressió de gènere, per quan hagen d’afrontar el repte de treballar a una aula.

Amb una duració flexible (entre 2 i 5 hores), oferim eines i recursos per tal d’incloure la diversitat sexual, d’identitats i expressions de gènere i la diversitat familiar al seu desenvolupament professional.

Si vols rebre més informació de com podem col·laborar amb el teu centre o universitat, envia un correu a educa@lambdavalencia.org.

Formació per a personal docent en actiu

Els centres educatius constitueixen un espai especialment important a l’hora de transmetre valors a l’alumnat. No solament perquè en ells passen la major part del dia els xiquets, xiquetes, adolescents i joves, sinó perquè són els espais en els quals s’aprèn el que és adequat i el que té cabuda en la nostra societat o no. Educar en el respecte a la diversitat sexual, familiar i d’identitat i expressió de gènere és part fonamental de la tasca del professorat. Treballar la diversitat en els centres educatius no comporta ser homosexual, bisexual o trans, implica una responsabilitat i un compromís per a crear un sistema educatiu i una societat més justa.

La formació va adreçada al personal docent, tant de col.legis com d’instituts de secundària i centres de formació professional, i té com a objectiu dotar al personal de cada centre dels coneixements i les eines necessàries per a abordar la diversitat sexual, familiar i de gènere a les aules.

Oferim diferents tipus de formació adequada al context educatiu, ja que les necessitats de l’alumnat varien en funció de l’etapa educativa. Cada intervenció consta d’una part presencial i un altra on-line.

  • Formació 10 hores per a docents d’infantil i primària.
  • Formació 10 hores per a docents de secundària o equivalent.
  • Formació 20 hores per a docents d’infantil, primària i secundària o equivalent.

Si necessites informació més detallada sobre com podem col·laborar, envia un correu a educa@lambdavalencia.org.

Assessorament a centres educatius

L’atenció va adreçada a centres que compten amb possible alumnat LGTB i necessiten orientació per a posar en marxa els protocols pertinents davant situacions concretes. La intervenció es  gratuïta i consta d’una sèrie de mesures que comencen per una primera reunió on escoltarem les vostres necessitats i demandes.

En cas de menors trans, oferim assessorament i acompanyament a l’hora de posar en marxa el protocol vigent des de desembre de 2016.

Si necessites la nostra ajuda, escriu a educa@lambdavalencia.org.

Associacions de famílies d’alumnat i altres espais en els centres educatius

La comunitat educativa no només està formada per alumnat i docents. Les famílies també en formen part i el seu paper resulta fonamental en l’educació. Per aquest motiu, cal  fomentar el coneixement i respecte de la diversitat sexual, familiar i d’identitat i expressió de gènere i resoldre els seus dubtes i inquietuds.

La intervenció consisteix en un taller de sensibilització de unes dos hores de duració aproximadament, amb una metodologia participativa i fent ús de dinàmiques, jocs, així com recursos audiovisuals.

També col·laborem en jornades multidisciplinars, setmanes culturals, grups de mediació i allà on es considere que pot ser útil tindre coneixements sobre diversitat sexual, de gènere i familiar.

Si vols rebre més informació envia un correu a  educa@lambdavalencia.org.

Subvencionat per:

Amb un import de 65.000€

Share This