Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Des de Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, creiem fermament en l’empoderament de les dones perquè és necessari ocupar el nostre espai i fer visibles les nostres realitats, així com també, les diferents interseccionalitats que ens travessen: orientació sexual, identitat de gènere, ètnia, diversitat funcional, discapacitat, edat, complexió corporal, estat serològic, procedència i moltes més… per la qual cosa no existeix una única forma de ser dona.

Per tot açò, reivindiquem els nostres drets mitjançant un feminisme necessàriament ampli i inclusiu del què totes les dones formem part. Un feminisme que aborde les múltiples discriminacions que ens travessen i que aconseguisca sinèrgies entre dones diferents que es reconeixen, es troben i lluiten unides, que enten la diversitat com un valor positiu per a contribuir al reconeixement dels drets universals de totes les dones i ocupar els nostres espais en el món.

En aquest any de Dones Lesbianes, Trans i Bisexuals sota el lema “Sororitat i Feminisme” i al voltant del 8 de març, ens sumem a les veus de totes les dones perquè és el moment de prioritzar la nostra lluita, amb les nostres pròpies necessitats i reivindicacions, però en una lluita conjunta, unida i comú, perquè només podrem desmantellar la misogínia des del feminisme i la sororitat com forma de lluitar contra el masclisme, el sexisme i el patriarcat, com acció bàsica i col·lectiva per al nostre empoderament i accés a la igualtat real. 

Dia de totes les dones 8M

Ens volem lesbianes, trans i bisexuals visibles perquè necessitem referents positius i diversos, dones que es pronuncien, com nosaltres, amb nom i història pròpia. Les dones lesbianes, bisexuals i trans estem molt lluny de la desitjada igualtat real en nostra societat. Som dones diverses i estem presents en tots els àmbits de la societat, encara que continuem invisibilitzades, i no s’escolta la nostra veu, realitat ni reivindicacions. 

Per açò, enguany més que mai, tenim la responsabilitat de fer-nos visibles, de trencar d’una vegada tots els prejudicis que han provocat tant dolor i tantes limitacions per a poder viure les nostres vides en llibertat i desenvolupament ple. 

Les dones LTB sofrim múltiples discriminacions i violències

  • Urgim l’aprovació de la Llei Estatal d’Igualtat LGTBI i l’Ordre ministerial que ens garantisca a totes l’accés a les tècniques de reproducció assistida. També exigim mesures legislatives amb respecte a la filiació directa i per adopció, per a evitar discriminacions en parelles de dones, i possibles conflictes en relació amb les criatures.
  • Reclamem la possibilitat d’inscripció directa en el Registre Civil des del centre hospitalari en els casos de bebés amb dues mares, en igualtat de condicions amb les parelles heterosexuals.
  • Exigim la integració de protocols d’atenció mèdica i ginecològica específics i adaptats a les dones lesbianes, bisexuals i trans, amb especial atenció a com són nomenades i tractades estes últimes als centres de salut.
  • Demanem la formació i sensibilització del personal de les institucions geriàtriques, així com dels cossos i forces de seguretat de l’Estat sobre les realitats i necessitats de les dones lesbianes, trans i bisexuals.
  • Urgim la modificació de la Llei 3/2007 que encara considera malaltes a les dones trans, al mantindre mesures com la obligatorietat de disposar del diagnòstic mèdic de disfòria de gènere per a canviar el gènere assignat en nàixer en tots els registres.
  • Volem la implantació de mesures dirigides a erradicar la discriminació masclista, lesbofòbica, trànsfoba i bifòbica dins de l’àmbit laboral, i incentius per a entitats públiques i privades que afavorisquen la integració i inserció laboral, especialment de les dones trans.
  • Reclamem programes de formació i informació adreçats a tots els centres educatius perquè incorporen la diversitat afectiva-sexual, de gènere i familiar en el seu currículum i nivells formatius, visibilitzant especialment les realitats i els drets de les dones lesbianes, bisexuals i trans.
  • Animem la visibilitat de les realitats de les dones LTB per part de periodistes, artistes, guionistes i la resta de professionals del món de la cultura.
  • Reivindiquem el dret d’asil en l’Estat espanyol per a dones lesbianes, bisexuals i trans en igualtat de condicions amb la resta de persones sol·licitants, parant atenció a les múltiples violències que pateixen per la seua orientació sexual i identitat de gènere als seus països d’origen

 

Des de Lambda, este 8M i cada dia de l’any, lluitem perquè les dones siguem ames dels nostres cossos, dels nostres desitjos i de les nostres decisions; perquè les dones lesbianes, trans i bisexuals, deixem de sofrir discriminacions, agressions i múltiples violències; i per una societat que respecte i valore la diversitat sexual, i la diversitat d’identitat i d’expressió de gènere. 

Reivindiquem una vida amb drets tots els dies de l’any. Per això, este és el nostre crit comú, el desig de vides dignes i amb drets per a totes les dones:

Dones lesbianes, trans i bisexuals sempre visibles!! Visca la lluita feminista!!

Share This