Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Des de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals, (FELGTB) es fan públiques les dades contingudes en el ‘Informe sobre Delictes d’Odi i Incidents Discriminatoris per Orientació Sexual i Identitat de Gènere a Espanya. 2015’ en el marc de les jornades “Delictes d’Odi. Una perspectiva jurídica i social”. Les jornades, organitzades per FELGTB juntament amb l’Associació lliure d’Advocades i Advocats i que se celebren durant dos dies (dijous 19 i divendres 20) a Madrid, analitzen el rol que juguen en la persecució dels delictes d’odi els diferents agents jurídics (fiscalia i advocacia), policials i socials.

Les dades, que permeten traçar un perfil tant de les víctimes com dels agressors, s’han obtingut a partir de l’anàlisi de 107 casos esdevinguts a Espanya al llarg de l’any 2015 i registrats a FELGTB.

Pegatina denuncia

El 53% de les víctimes van ser homes gais, el 21,4% dones lesbianes, el 12,1% persones transsexuals i el 6,5%, persones bisexuals. Un total de 93 víctimes eren de nacionalitat espanyola.  És el primer any, des que s’elabora aquest informe, en el qual s’ha registrat un cas d’assassinat.

D’altra banda, un 57% de les víctimes pertanyen al grup d’edat comprès entre els 18 i els 35 anys. Durant els últims dotze mesos, el nombre de persones menors d’edat pertanyents al col·lectiu LGTB que informen haver patit assetjament, agressions i tractament intimidatori s’ha duplicat pel que fa a l’any anterior, aconseguint un 15% del total arreplegat en 2015.

En el 43% dels casos registrats, la persona agressora era coneguda per la víctima. En 2015 s’ha registrat que un 16% dels agressors tenien menys de 18 anys, la qual cosa mostra la necessitat de formar i sensibilitzar als menors contra la LGTBfòbia amb la finalitat de frenar i prevenir aquest tipus d’actuacions.

És destacable recalcar que pràcticament la meitat de les agressions (48%) han sigut reiteratives i no puntuals, la qual cosa implica que els delictes d’odi que pateixen les persones LGTB tenen una major planificació. A més, en aquest informe, la FELGTB ha registrat 5 casos en els quals la víctima era un home heterosexual. Aquestes agressions recalquen com els prejudicis motiven també els comportaments LGTBfòbics i com aquests afecten no solament a persones d’aquest col·lectiu sinó a aquelles que són percebudes com a tals o sospitoses de ser-ho.

con-la-voz

Els incidents succeïts en 2015 no estan subscrits només a les grans ciutats. La meitat d’ells (53%) van succeir en un nucli urbà de grandària mitjana, mentre que el 42% van tenir lloc en una gran ciutat. Solament es té constància que un 5% de les agressions arreplegades van tenir lloc en localitats de menys de 10.000 habitants, la qual cosa implica que la falta de visibilitat del col·lectiu LGTB i la seua capacitat reactiva en el mitjà rural segueix sent una realitat.

 

És molt destacable que el nombre de víctimes que denuncien s’ha incrementat del 17% en 2014 al 44% en 2015. No obstant açò, aproximadament la meitat de les persones agredides han declarat que l’atenció que van rebre per part dels cossos i forces de seguretat de l’estat no va ser del tot satisfactòria. 

C. VALENCIANA

En el cas concret de la Comunitat València, Lambda ha arreplegat al llarg de 2015 un total de 27 casos de delictes d’odi. Dels 27 casos totals, 20 corresponen a persones cisexuals (14 homes i 6 dones) i 5 a persones trans (dones totes elles). Finalment, en un cas el receptor del delicte d’odi va ser una associació LGTB (mitjançant una nota amenaçadora) i en un altre cas va ser un article en una revista universitària dirigida al col·lectiu trans. En la majoria dels casos, 21, la motivació de l’agressió ha sigut l’orientació sexual de la víctima. 

Des de Lambda t’animem a consultar l’informe complet  i a sumar-te i compartir la nostra campanya Denúncia per a totes aquelles persones que puguen necessitar-la.

Share This