Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

96 334 21 91 | InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

C/ República Argentina, 22
46021 València

El 14 de febrer se celebra com cada any el Dia Europeu de la Salut Sexual i Reproductiva. En aquest context, des de la Federación de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales volem animar-vos a celebrar aquest dia reivindicant la llibertat de viure la sexualitat sense coaccions, discriminació o violència.

En aquesta jornada, defensem també el desenvolupament d’una sexualitat activa i plaent per la seua repercussió positiva en la qualitat de vida, indistintament a quin siga l’edat, el sexe, la identitat de gènere, i l’orientació afectiu-sexual de cada persona.

Aquest 14 de febrer ens sembla de vital importància posar l’accent en els drets sexuals i reproductius del col·lectiu LGTB i d’aquelles persones especialment vulnerables com les quals viuen amb el VIH.

Les seues necessitats específiques sobre la seua salut sexual i reproductiva no són generalment compreses pel sistema sanitari espanyol, especialment en atenció primària, on fa falta incorporar millor garbellat de ITS i diagnòstic precoç del VIH.

Reclamem que el personal sanitari tinga els suficients recursos, formació i habilitats psicosocials per a abordar de manera satisfactòria les necessitats específiques del col·lectiu LGTB amb VIH, amb la finalitat de que tot tipus d’estigma i discriminació s’elimine en favor d’una sexualitat lliure, plaent i saludable. 

Reclamem que els equips siguen multidisciplinaris o bé que existisca major coordinació amb les organitzacions no governamentals, i altres centres comunitaris en favor d’intervenir i proporcionar:

 • Suport per a una vida sexual satisfactòria,
 • Oferir informació apropiada a cada edat, amb enfocament de diversitat sexual (identitat de gènere, expressió de gènere i orientació sexual),
 • Promocionar a més de l’ús del preservatiu masculí i femení, altres estratègies de prevenció més properes a la reducció de riscos,
  Abordar la disfunció sexual tant el seu diagnòstic com el maneig clínic, especialment en persones amb tractament antiretroviral,
 • I millorar els processos de diagnòstic de la violència sexual en el col·lectiu.

No podem deixar de visibilitzar la realitat de les persones trans especialment les dones transsexuals, ja que les paraules trans i VIH es combinen a la perfecció com a factors de discriminació i estigma social. Referent a açò, reclamem més recerca i dades sobre la relació entre el tractament hormonal de trànsit i el tractament antiretroviral, i com tots dos impacten en la salut sexual i la qualitat de vida de les dones trans amb VIH.

A continuació ens fem ressò d’algunes propostes sanitàries que planteja British HIV Association per a preservar els drets sexuals i reproductius de les persones que viuen amb VIH:

 • Una avaluació de la seua salut sexual, incloent una història sexual documentada en la primera visita i en intervals de 6 mesos a partir d’aqueix moment.
 • L’accés a personal qualificat a arreplegar la història sexual i a qui puga fer una avaluació apropiada de la salut sexual.
 • L’accés permanent a serveis d’assessoria i/o consell assistit de qualitat per a garantir una bona salut sexual i mantenir conductes de cura de la seua salut sexual.
 • Una oferta anual d’un garbellat complet de salut sexual (independentment de la història informada pel pacient) amb el resultat documentat en la història clínica.
 • Una llista de serveis d’atenció documentada i actualitzada per al diagnòstic i el tractament de les ITS en les PVVIH i que han de lliurar-se a tots els membres del personal del centre sanitari o d’associacions comunitàries i per a les PVVIH
Share This