Recursos educatius

El treball en la defensa de la diversitat sexual, de identitats i expresions de gènere i familiar es un treball constant i transversal, però com que la intervenció que Lambda pot oferir es puntual i limitada ací pots trobar recursos adecuats segons el teu àmbit de treball i materia.

Algúns el·laborats per profesionals i entitats molt conegudes i d’altres per docents mes o menys anónimes pero amb una intenció comú: Compartir les idees, el treball i els recursos que poden ajudar-nos a implementar amb qualitat la diversitat sexual, de géneres i familiar a la nostra tasca diaria com a docents.

Material bàsic de consulta

Per a començar a familiaritzar-te amb el vocabulari sobre diversitat sexual, familiar, d’identitats i expressions de gènere i reflexionar sobre els mecanismes per a combatre la LGTBfobia en les aules. I si eres CIC en el teu centre… unes breus indicacions que et serviran de punt de partida per a incorporar la diversitat sexual, familiar i d’identitats i expressions de gènere en el teu pla d’igualtat.

Eines útils

Ací pots trobar eines per a complementar i enriquir la teua intervenció, en l’aula o a casa, sobre diversitat sexual, familiar i d’identitats i expresions de gènere.

Material General

Selecció de materials adequats per a poder començar a intervindre en l’aula aprofundint en alguns temes d’interès com les interseccionalitats amb la discapacitat intelectual o l’educació des de la família. Cada dossier inclou materials per a tots els nivells educatius.

Per a treballar a infantil i primària

Material específic per a abordar la diversitat familiar i d’identitats i expressions de gènere amb xiquetes i xiquets

Per a treballar a secundària i batxillerat

Material específic per a abordar la diversitat sexual i d’identitats i expressions de gènere amb adolescents

Treball en R.E.D. (Recursos Educatius Diversos)

Material el·laborat per docents que han participat a algun curs del plà Divèrsia impartit per Lambda

Estudis i informes

Estudis científics per a aprofundir en qüestions relacionades amb la diversitat sexual, d’identitats i expressions de gènere i orientacions sexuals en l’àmbit educatiu

Legislació i normativa

Legislació, normativa i documents que poden ajudar-te a justificar la incorporació de la diversitat sexual, de gènere i familiar a la teua labor educativa