Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Un estudi realitzat per FELGTB, en el qual han participat 133 persones LGTB+ amb VIH, revela que només un 12% de les persones enquestades és visible en tots els àmbits de la seua vida i que el principal motiu pel qual no comparteixen aquesta informació amb algú, encara que els agradaria, és la por al rebuig (74%); el temor al fet que se’ls tracte de manera diferent (55%), la por a l’acomiadament (24%) i la por al fet que els deixe la seua parella (13,5%). El coordinador del Grup de VIH de FELGTB, Juan Diego Ramos, denuncia que “l’estigma que la societat associa al VIH és, en l’actualitat, la qual cosa redueix més la qualitat de vida de les persones amb diagnòstic positiu i es converteix en la pitjor part de tindre VIH, la qual cosa no s’hauria de permetre”.

L’informe també destaca que només una de cada quatre persones amb VIH comparteix el seu diagnòstic en l’àmbit laboral, i que una de cada 4 persones LGTB+ amb VIH tarda més de 2 mesos a poder explicar-li-ho a altra persona. Segons Ramos, “això suposa un alt nivell de patiment per als qui no ho comparteixen dins del primer mes. Aquesta ocultació té seqüeles psicològiques importants, repercuteix en la seua qualitat de vida i impedeix o dificulta una adequada autocura”.

“Hui dia, existeixen tractaments mèdics que permeten que el virus arribe a ser indetectable en sang i, per tant, intransmissible, la qual cosa implica que la qualitat de vida de les persones que tenim VIH no tindria per què veure’s afectada. No obstant això, tindre un diagnòstic positiu continua suposant una pesada càrrega per a qui el té perquè socialment, segueix associat a molts prejudicis i estereotips i la nostra salut emocional pot veure’s realment afectada”, explica.

visibilidad de VIH

Se sap socialment el que suposa tindre VIH?

La investigació també assenyala que, hui dia, encara existeix un alt grau de desconeixement a nivell social sobre el que implica tindre VIH. En aquest sentit, es desprén que, de les persones enquestades, abans de rebre el diagnòstic, un 45% ja sabia que el VIH ja no és un virus mortal, però creia que no anava a poder tornar a tindre relacions de parella, ni una vida com la d’abans. A més, només el 33% tenia suficient informació i sabia que existeixen tractaments que aconsegueixen que el virus no es transmeta; un 30% encara pensaven que anava a morir i un 23% no sabia en absolut el que anava a suposar viure amb VIH.

“L’estigma és una conseqüència directa de la desinformació que tenim com a societat i genera que els qui tenim VIH no percebem els nostres espais de socialització com a espais segurs en els quals parlar lliurement del nostre diagnòstic. Es té por al rebuig perquè socialment es continua veient al VIH com un virus altament transmissible i amb conseqüències molt dures per a la salut, cosa que, gràcies als tractaments, ja no és cert”, explica el coordinador del Grup de VIH de FELGTB.

Més suport a l’atenció psicoemocional de les persones amb VIH

D’altra banda, Ramos recorda que “som les organitzacions socials les que, amb un pressupost cada vegada més reduït, sostenim els serveis d’atenció psicoemocional de les persones amb VIH”. En aquest sentit, insisteix que “les Administracions haurien de treballar en polítiques actives per a combatre l’estigma i millorar la nostra salut psicosocial”. “L’atenció telemàtica és un avanç que obri un gran ventall de possibilitats, però no pot reduir-se a una única crida”, denuncia.

La investigació de FEGLTB evidència aquest argument que són les entitats socials les que estan donant resposta a aquesta mena de necessitats. Segons l’enquesta, quasi el 60% de les persones entrevistades afirmen haver rebut suport d’alguna ONG i el 90% dels qui van respondre que sí, assegura que l’entitat els va ajudar emocionalment. “Les entitats LGTBI oferim des de fa anys l’atenció virtual a la salut psicoemocional de persones amb VIH a través de projectes com a Positius en xarxa. Amb aquestes iniciatives, oferim teleassistència a través de grups de suport emocional en línia i entenem que els professionals sanitaris podrien utilitzar eines similars”, declara el coordinador de VIH de FELGTB.

En Lambda comptes amb el grup de suport mutu LGTB+ Positives i amb el programa d’atenció a persones amb un diagnòstic recent de VIH per a acompanyar a les persones en eixos primers moments.

Share This