Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Des de Lambda denunciem la proliferació de missatges i activitats pseudo professionals que fomenten les “teràpies de conversió”, com el recent cas dels cursos promoguts pel bisbe d’Alcalá de Henares, Reig Pla.

Aquestes “teràpies”, “mètodes”, “programes”, “cursos”, “acompanyaments”, “acolliment”, o qualsevol nom amb el qual vulguen denominar-lo, que pretenen que persones homosexuals “troben la seua identitat heterosexual”, “deixen arrere l’homosexualitat” o “curar l’homosexualitat” són IL·LEGALS, una ESTAFA i un FRAU, alguna cosa que els experts del Consell General de la Psicologia d’Espanya consideren anticientífic i perillós, “perquè solen derivar en problemes d’ansietat, depressió i suïcidi”.

No podem continuar permetent que persones que s’autodefineixen com “coach” o “terapeutes” oferisquen aquests serveis. Sol·licitem, baix la Llei 23/2018, de 29 de novembre, d’igualtat de les persones LGTBI, que s’estudie per part de la Generalitat si aquest tipus de sessions tenen implantació a la Comunitat Valenciana.

Aquest tipus de pseudoteràpies estan prohibides per l’Article 7 de la mateixa mitjançant la qual “es prohibeix la pràctica de mètodes, programes i teràpies d’aversió, conversió o contracondicionament destinades a modificar l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de les persones”. En cas afirmatiu de la detecció d’aquestes activitats professionals exigim que s’aplique les sancions corresponents a aquestes infraccions que vénen recollides en l’article 60.

Llei 23/2018, de 29 de novembre, d’igualtat de les persones LGTBI.
Títol I. DISPOSICIONS generals.
Capítol únic. Principis generals, coordinació i participació.
Article 7. Prohibició de les teràpies d’aversió.
Es prohibeix la pràctica de mètodes, programes i teràpies d’aversió, conversió o contracondicionament destinades a modificar l’orientació sexual, la identitat de gènere o l’expressió de gènere de les persones.

Títol V. Infraccions i SANCIONS.
Article 60. Infraccions.
4. Són infraccions molt greus:
d) La negativa a la retirada immediata de la posada en marxa o difusió de mètodes, programes o teràpies d’aversió, conversió o contracondicionament destinades a modificar l’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere de les persones.
e) La realització, difusió o promoció de mètodes, programes o teràpies d’aversió, conversió o contracondicionament destinades a modificar l’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere de les persones, amb independència del consentiment prestat per la persona sotmesa a tals teràpies.

 

Share This