Els diferents serveis d’atenció al VIH per a persones LGTB que ofereix Lambda cerquen, d’una banda, facilitar la integració del diagnòstic de la infecció per VIH en la vida de la persona i del seu entorn d’una manera saludable. Al mateix temps, es facilita a la persona estratègies de afrontamiento per al seu dia a dia que fomenten l’apoderament de la pròpia persona, que li dote d’estratègies de afrontamiento contra la discriminació i l’estigma i que augmente el gaudi i la satisfacció sexual i social.

Share This