Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

La figura del voluntariat en Lambda

Què és ser voluntari/a en Lambda?

S’entén per persona voluntària tota persona física que, per lliure determinació, sense rebre contraprestació ni intervindre obligació o deure jurídic, realitze qualsevol de les activitats d’interès general pròpies d’aquesta associació i com a tals compreses en els seus estatuts.

La condició de persona voluntària és compatible amb la d’associada i/o usuària de l’entitat.

Art. 4 Estatut de voluntariat de Lambda

 

Qui pot ser voluntari/a en Lambda?

Podran ser admeses com a voluntàries totes les persones físiques amb capacitat d’obrar suficient i que tinguen interès en el desenvolupament de les finalitats de l’Associació sense rebre contraprestació ni intervindre obligació o deure jurídic.

Per a ser inscrita com a voluntària, la persona haurà de portar almenys dos mesos col·laborant activament en Lambda i formalitzar la participació signant el compromís d’incorporació i el document informatiu de la Llei de Protecció de Dades.

Art. 5 Estatut de voluntariat de Lambda

Més info: Veure estatuts de voluntariat de Lambda.

 

Parlant clar…

Què necessita Lambda?

  • Persones amb ganes de canviar la realitat, de treballar per a defensar la dignitat i els drets de les persones LGTBI.
  • Persones que no queden indiferents davant els atacs a la diversitat sexual, familiar i de gènere.
  • Persones que fan seua la lluita davant l’estigma i la discriminació cap a les persones que viuen amb VIH.
  • Persones que es comprometen amb les accions i projectes de Lambda.
  • Persones que volen aportar el millor de si mateixes en cada tasca que realitzen.
  • Des de Lambda volem donar una resposta col·lectiva i contundent a la insolidaritat; afrontar els problemes de la comunitat LGTBI pendents com a propis i resoldre’ls conjuntament.
  • No ens conformem amb la societat en la qual ens ha tocat viure i no caem en la còmoda temptació de qualificar els problemes del nostre temps com a inevitables.
  • Sabem que no tothom fa el mateix i en el mateix grau, ni amb el mateix ímpetu, però la teua aportació, siga la que siga, és valuosa i necessària.
  • Tenim clar que Lambda, sense les persones que fem voluntariat no tindria sentit.

 

Perquè en Lambda, el vertader motor del col·lectiu, som les persones.

Persones que estimen persones. Persones bisexuals que treballem pel dret a l’asil. Persones amb VIH que lluitem per la visibilitat trans. Persones amb diversitat funcional implicades en la defensa de la salut sexual. Persones majors que volem una escola sense armaris. Persones treballadores del sexe que exigim els mateixos drets per a les nostres famílies. Persones creients que fem de la cultura una eina d’apoderament. Persones joves que sabem que la revolució, serà feminista o no serà.

Persones que, en definitiva, treballem per a persones. Açò és Lambda. Et sumes?

Únete a nuestro boletín

Share This