Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Audre Lorde, dona negra, lesbiana i feminista, va dir “les ferramentes de l’amo no desmuntaran la casa de l’amo”. Deixar de costat en un discurs feminista la perspectiva interseccional i la riquesa d’altres veus pot dur a reduccionismes com el comés per Lidia Falcón amb el seu comunicat el passat 4 de desembre, què fa ús d’estes ferramentes per a mantindre l’opressió sobre altres col·lectius, en lloc de col·laborar en la construcció d’una societat més justa per a totes les persones.

El comunicat al qual ens referim incorre conscientment en diverses errades què hem de desmentir.

Tilda a tot el col·lectiu LGTB+ de “lobby gay”, qüestió del tot absurda i errónea ja que està englobant realitats complexes i diverses, dins de les quals hi ha dones lesbianes, gais, persones trans, bisexuals, intersexuals, així com persones amb altres orientacions sexuals i identitats de gènere que no s’ajusten a la norma cishetero. Per no mencionar la càrrega pejorativa del terme “lobby”, fet que també ha adquirit dels discursos d’odi dels sectors més reaccionaris i ultradretistes.

Afirma que la nostra pretensió és aconseguir la legalització de la gestació subrogada o, com la denomina, dels ventres de lloguer. És important recordar que nombroses persones, col·lectius i entitats que treballem per la diversitat sexual, de gènere i familiar ens posicionem frontalment contra la mercantilització dels cossos de les dones a través de la gestació subrogada. En el cas concret de Lambda, aquest posicionament el vam adquirir com a entitat i ho vam fer públic al nostre congrés, celebrat el passat mes de març.

Parla, així mateix, del discurs queer com una teorització lineal i única què tracta d’imposar-se a la societat mainstream. Ací, cap matissar diverses qüestions. Per un costat, les teories queer es caracteritzen per ser reflexions sobre la diversitat, què emergeixen de certs feminismes postconstructivistes, i persegueix precisament deconstruir la societat patriarcal, binarista i cisheteronormativa (mainstream). No es pretén des d’aquestes teoritzacions diverses imposar cap opinió, sino generar ferramentes discursives que ajuden a desmuntar els privilegis de l’hegemonia social, de la mateixa manera que ho feren (i ho continuen fent) alguns feminismes, especialment els més perifèrics: feminismes negres, lesbians, decolonials…

Empreny contra l’autodeterminació de les persones trans menors d’edat respecte de la seua identitat i l’elecció raonada i informada de determinats tractaments que, en un moment donat, poden requerir de forma autònoma i/o a través de les persones que exerceixen la seua tutoria legal. No s’entén que després de dos segles de feminismes reclamant l’agència sobre el propi cos, ara es vulga negar aquesta capacitat i alteritzar a persones que viuen realitats que els sectors més reaccionaris de la nostra societat no volen reconèixer com a legítimes.

A més, el comunicat assenyala concretament a una persona, una xiqueta trans de 8 anys d’edat de nom Elsa, i es refereix a ella en masculí de forma conscient i intencionada, tot i  conèixer sobradament quina és la identitat de gènere d’Elsa. Aquest fet ens pareix molt greu per la falta de respecte que suposa cap a totes les persones trans en general i, en concret, per les conseqüències que puga generar en Elsa aquesta acció trànsfoba i miserable què, sens dubte, provoca el nostres més absolut rebuig i que condemnem amb totes les nostres energies.

Observem que tot el contingut del comunicat té uns paral·lelismes molt preocupants amb els discursos d’odi què habitualment procedeixen de partits d’ultradreta i d’organitzacions reaccionàries que acostumen a utilitzar en les campanyes que duen endavant contra la diversitat sexual, de gènere i familiar. Ens sembla molt alarmant que unes persones i un partit què diuen ser feministes utilitzen aquests discursos d’odi extrets dels sectors més reaccionaris de la política i la societat per a oposar.se als nostres drets, què són drets humans, i a l’excercici efectiu de la nostra dignitat com a persones.

Per tot l’exposat, des de Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar, condemnem fermament el dit comunicat i exigim una pública disculpa i el retractament del Partit Feminista i de Lidia Falcón, així com una declaració pública d’Alberto Garzón, com a màxim representant d’Esquerra Unida, en la qual condemne de manera clara el contingut del comunicat i es comprometa a prendre mesures en cas que finalment no es produïsquen les disculpes i retractació que sol·licitem.

Share This