La cultura és un element primordial per a la construcció de la identitat, tant a nivell personal com a col·lectiu. Les persones necessitem espais de creació i reflexió que expandisquen la nostra concepció del món i de nosaltres mateixes. En aquest sentit la comunitat LGTB precisa desenvolupar accions que des de l’esfera cultural promoguen en la nostra societat valors a favor de la diversitat sexual i de gènere.

Share This