Acompanyament psicològic

L’Assessorament Psicològic de Lambda treballa per millorar el benestar psicològic de les persones LGTBI i del seu entorn proper (familiars i persones properes). El servei consta d’un acompanyament psicològic individualitzat desenvolupat per psicòlegs amb experiència en temàtiques LGTBI, on a través d’un màxim de 6 sessions de 45 minuts aproximats cadascuna, s’oferirà un suport professional per millorar el benestar psicològic de l’usuari.

Es donarà prioritat davant de possibles llistes d’espera d’aquest servei a la població LGTBI el motiu de consulta estiga relacionat amb aspectes derivats de l’orientació sexual o identitat de gènere.

L’import econòmic a abonar en cada sessió dependrà de les circumstàncies de l’usuari:

  • Donatiu sessió persones sòcies: GRATUÏT.
  • Donatiu sessió persones no sòcies en situació d’ocupació: 20 €.
  • Donatiu sessió persones no sòcies estudiants, jubilades i / o aturades 10 €.
  • Beques davant de situacions greus de vulnerabilitat i exclusió social (a consultar).

Els donatius van destinats íntegrament a Lambda i així poder assegurar la continuïtat del col·lectiu. L’import econòmic es bonificarà al principi de cada sessió.

Pots contactar amb Ismael Jiménez, psicòleg responsable de coordinar el servei, a través de l’email psicologic@lambdavalencia.org.

 

Share This