Acompanyament psicològic

L’Acompanyament Psicològic de Lambda treballa per millorar el benestar psicològic de les persones LGTBI i del seu entorn pròxim (familiars i persones properes). El servei consta d’un acompanyament psicològic individualitzat desenvolupat per tres psicòlegs amb experiència en temàtiques LGTBI, on a través d’un màxim de 6 sessions de 45 minuts aproximats cadascuna, s’oferirà un suport professional per a millorar el benestar psicològic de l’usuari.

L’horari d’atenció es divideix en dos torns:

  • Dimecres en horari de matí, on es donaran dues passades a les 10h i 11h.
  • Dimecres en horari de vesprada, on es donaran tres passades a les 16:30h, 17:15h i 18:15h.
  • Divendres en horari de matí, on es donarà una passada a les 11h.

Es donarà prioritat davant possibles llistes d’espera d’aquest servei a la població LGTBI amb una consulta que estiga relacionada amb aspectes derivats de l’orientació sexual o identitat de gènere.

L’import econòmic a abonar en cada sessió dependrà de les circumstàncies de l’usuari:
  • Donatiu sessió Persones no sòcies 10 €.
  • Donatiu sessió Persones sòcies 8 €.
  • Donatiu sessió Persones no sòcies estudiants, jubilades i parades 5 €.
  • Donatiu sessió Persones sòcies estudiants, jubilades i parades 3€.

Els donatius van destinats íntegrament a Lambda i així poder assegurar la continuïtat del col·lectiu. L’import econòmic es bonificarà al principi de cada sessió.

Pots contactar amb Ismael Jiménez, psicòleg responsable de coordinar el servei, a través de l’email psicologic@lambdavalencia.org.