Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

El tripartit PSOE, Compromís i Unides Podem, té previst aprovar hui una al·legació en virtut de la qual s’eliminen les traves perquè les persones trans puguen accedir al cos de bombers en el decret que estableix les bases i els criteris generals per a la selecció, promoció i mobilitat del personal de les escales i categories dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. El govern valencià és un dels primers a Espanya a revisar la normativa per a actualitzar i eliminar aquestes traves.

José de Lamo, director general de l’Agència Valenciana de la Igualtat en la Diversitat, sota la competència de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha introduït una al·legació afegida al decret, que diu: “D’acord amb la Llei 8/2017, de 7 d’abril, de la Generalitat, integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere en la Comunitat Valenciana», no serà motiu d’exclusió aquells diagnòstics relatius a «trastorns de la identitat sexual» o similars, encara que apareguen en el DSMs-IV-TR (Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals) o les seues possibles actualitzacions”.

El novembre de 2018, el Consell de Ministres va decidir revisar tota la normativa per a cohesionar i suprimir qualsevol discriminació d’aquest tipus, però el ritme de revisió està sent molt lent.

 

Share This