El Grup d’Assessorament en Temes Trans (GATT) està conformat per persones trans diverses i per famílies amb menors trans i amb expressions de gènere diverses.

Entre altres coses, el GATT s’encarrega d’atendre el Servei EntreTrans; planificar, gestionar i organitzar activitats sobre la realitat trans destinades tant a persones trans com a públic en general; atendre totes aquelles demandes que arriben a Lambda vinculades amb la diversitat de gènere; educar sobre les identitats trans; així com denunciar la discriminació actuant contra la transfòbia i la intolerància per gènere.

El nostre paper en Lambda està especialment dirigit a treballar les següents reivindicacions:

 • La identitat de gènere sentida com a un  dret fonamental de les persones.
 • La diversitat d’identitats de gènere com una realitat a respectar.
 • Dedicar una especial atenció a les identitats de gènere no-binàries.
 • La despatologització de les identitats trans, de gènere divergents i en concret de la transsexualitat i del transgenerisme.
 • La despatologització del tractament dels menors i adolescents trans.

Si t’interessa formar part d’aquest grup, o si tens alguna proposada/activitat/acció vinculada al tema trans i vols que la canalitzem a través de Lambda, escriu a trans@lambdavalencia.org

Perquè ens entenguem, volem que conegues les nostres consideracions sobre la realitat trans….

Ací tens més informació

 • La transsexualitat i el transgenerisme no són cap malaltia o trastorn sinó una circumstància que requereix una atenció mèdica específica i especialitzada quan les mateixes persones trans així ho decideixen, de la mateixa manera que ho és l’embaràs. Aquesta última és una circumstància que requereix atenció sanitària específica i especialitzada, però que no és, ni es considera cap malaltia.
 • Totes les persones tenen com a dret fonamental poder definir la seua pròpia identitat de gènere i el dret a l’autonomia del propi cos.
 • La nostra identitat de gènere, siga la que siga, és la que nosaltres definim, i no ho defineix allò que ens van imposar altres persones en veure’ns els genitals en nàixer.
 • Nosaltres pensem que ningú pot dir quan una persona és o deixa de ser trans. Pensem que cada persona ha de tenir el dret a definir-se com a persona trans en el moment de la seua vida en el que ho crega convenient, i fins al moment en què ho considere oportú.
 • Ens definim primer com a persones, després com a dones, homes o agènere (segons la identitat sentida) i, finalment com a trans. Per a nosaltres, aquest punt és important perquè, sovint, quan algú ens presenta com a trans, ens nega la qualitat de persona pel sol fet de ser trans.
 • La visibilitat de les persones trans, no hauria d’estar sotmesa a l’aprovació de la societat sinó que hauria de ser una opció que qualsevol persona pren lliurement sense por al fet que açò li supose un major risc d’agressions.
 • Reivindiquem la despatologització de les identitats trans en el DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Manual Diagnòstic i Estadístic dels Trastorns Mentals) i el CIE (Classificació Internacional de Malalties), igual que reivindiquem netejar de connotacions negatives i pejoratives la paraula trans, transsexual o altres paraules associades.
 • Només la societat, amb molta educació, ens pot ajudar en aquesta última tasca que ens afecta tan profundament al nostre dret al lliure desenvolupament de la nostra persona i a eliminar la transfòbia. Per aquest motiu, un dels àmbits on volem incidir amb les nostres accions és l’educació, explicant i donant a conèixer les realitats trans perquè siguen respectades.
Share This