Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Identitat i expressió de gènere (Transsexualitat, transgenerisme)

El grup trans reivindica, entre altres coses:
• La identitat de gènere sentida com a dret fonamental de les persones,
• La diversitat d’identitats de gènere com una realitat a respectar,
• Dedicar una especial atenció a les identitats de gènere no-binaries,
• La despatologització de les identitats trans, de gènere divergent i en concret de la transsexualitat i del transgenerisme,
• La despatologització del tractament dels menors i adolescents trans.

Pensem que la transsexualitat i el transgenerisme no són cap malaltia o trastorn sinó una circumstància que requereix una atenció mèdica específica i especialitzada quan les mateixes persones trans així ho decideixen, de la mateixa manera que ho és l’embaràs. Aquesta última és una circumstància que requereix atenció sanitària específica i especialitzada, però que no és, ni es considera cap malaltia.

Defensem que totes les persones tenen com a dret fonamental poder definir la seua pròpia identitat de gènere, i el dret a l’autonomia del cos propi.

La nostra identitat de gènere, siga la que siga, és la que nosaltres definim, i no la defineix allò que ens imposaren altres persones en veure’ns els genitals en néixer.

Nosaltres pensem que ningú pot dir quan una persona és o deixa de ser trans. Pensem que cada persona ha de tenir el dret a definir-se com a persona trans en el moment de la seua vida en el que ho crega convenient i fins al moment en què ho considere oportú.

Les persones trans del Col·lectiu ens definim primer com a persones, després com a dones, homes o agènere (segons la identitat sentida), i finalment, com a trans. Per a nosaltres, aquest punt és important perquè, sovint, quan algú ens presenta com a trans, ens nega la qualitat de persona pel sol fet de ser trans.

Pel mateix motiu pensem que la visibilitat de les persones trans no hauria d’estar sotmesa a l’aprovació de la societat sinó que puga ser una opció que qualsevol persona pren lliurement sense por al fet que això li supose un major risc d’agressions.

Nosaltres reivindiquem la despatologització de la transsexualitat al DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders – Manual diagnòstic i estadístic dels trastorns mentals) i al CIE (Classificació Internacional de Malalties), igual que reivindiquem netejar de connotacions negatives i pejoratives la paraula trans, transsexual o qualsevol paraula associada.

Sols la societat, amb molta educació, ens pot ajudar en aquesta última tasca que ens afecta tan profundament al nostre dret al lliure desenvolupament de la nostra persona i a eliminar la transfòbia. Per aquest motiu, un dels àmbits on volem incidir amb les nostres accions és l’educació, explicant i donant a conéixer les realitats trans per a què siguen respectades.

Per a rebre informació sobre diversitat de gènere (transsexualitat, transgenerisme, gèneres fluids, agenerisme, gènere queer) i sobre les activitats que organitza Lambda al voltant d’aquestes realitats, pots escriure’ns a:
trans@lambdavalencia.org

Share This