Si eres una persona que pertanys al col·lectiu LGTBI així com si tens familiars o persones properes que en pertanyen, has de conèixer Orienta!

Es tracta d’un servei d’assessorament i suport adreçat a aquelles  persones que requerisquen una atenció específica vinculada amb la realitat LGTBI.

Els serveis que s’ofereixen des d’Orienta pretenen abastar una atenció integral i global considerant les distintes esferes i necessitats de cada persona. Amb tot i això, els serveis dels quals pots fer ús són:

  • Assessorament psicològic, tan individual, de parella o grupal. 
  • Itineraris individualitzats d’atenció social, que inclouen acompanyament personalitzat. 
  • Suport legal en temes relacionats amb qüestions LGTBI (matrimoni, filiació, modificació registral en persones trans…). 
  • Atenció a la infància i l’adolescència LGTBI, així com a les seues famílies. 
  • Orientació laboral i educativa, especialment per a les persones trans. 
  • Assessorament a persones migrants LGTBI sobre les possibilitats de regularització de la seua situació i de petició d’asil. 
  • Atenció i ajuda a víctimes de violència intragènere (en parelles del mateix gènere). 
  • Atenció i ajuda a víctimes de discriminació i delictes d’odi per LGTBIfòbia.

Les oficines, que compten amb professionals multidisciplinars amb experiència en la realitat LGTBI, també ofereixen informació i assessorament a professionals i administracions públiques que ho requerisquen.

Si necessites contactar amb nosaltres, estos dies i mentre dure l’estat d’alarma pots trobar-nos:

  • mitjançant el correu electrònic orienta_vlc@cv.gva.es
  • si fora molt urgent, al telèfon mòbil 690 661 154 

El nostre horari d’atenció és ara de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 i de 17.00 a 20.00 hores.

Ací pots trabar el fullet informatiu de l’oficina integral LGTBI.

 

CONCERTAT PER:                                  OFERIT PER:

Share This