Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Música de colors

La música és part de la nostra cultura, a partir d’ella ens és possible entrar en contacte amb les vivències íntimes d’altres persones la qual cosa aporta grans avantatges des del punt de vista educatiu. D’una banda pot ajudar-nos a generar empatia amb realitats que són alienes a la nostra vivència quotidiana. D’una altra pot ser que les històries explicades servisquen de reflex de vivència pròpies i així, ajuden a superar la sensació d’aïllament o rebuig que puga experimentar-se.

La música és, també, visibilitat de la diversitat sexual; visibilitat necessària tant per a reforçar l’autoestima de la joventut LGTB com per a ajudar a combatre prejudicis i estereotips. Per açò hem realitzat una selecció de cançons el mes àmplia possible en termes d’experiències relatives a la diversitat sexual, de gènere i familiar, unes són útils per la seua lletra, unes altres per la història que s’explica en el videoclip i unes altres per tots dos motius. Trobaràs cançons en diferents idiomes i de diferents èpoques i estils, totes elles seleccionades per a ampliar els recursos pedagògics disponibles.

Cançons per a abordar la diversitat sexual

Cançons per a abordar les identitats de gènere

Cançons per a abordar rols i estereotips

Cançons per a abordar la discriminació a la diversitat sexual

Share This