Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Música de colors

La música és part de la nostra cultura, a partir d’ella ens és possible entrar en contacte amb les vivències íntimes d’altres persones la qual cosa aporta grans avantatges des del punt de vista educatiu.  D’una banda pot ajudar-nos a generar empatia amb realitats que són alienes a la nostra experiència quotidiana. Per un altre pot ser que les històries explicades servisquen de reflex de vivència pròpies i així, ajuden a superar la sensació d’aïllament o rebuig que puga experimentar-se.

La música és, també, visibilitat, de la diversitat afectiu-sexual; visibilitat necessària tant per a reforçar l’autoestima de la joventut LGTB com per a ajudar a combatre prejudicis i estereotips. Per açò hem realitzat una selecció de cançons el mes àmplia possible en termes d’experiències relatives a la diversitat sexual, de gènere i familiar, unes són útils per la seua lletra, unes altres per la història que s’explica en el videoclip i unes altres per tots dos motius. Trobaràs cançons en diferents idiomes i de diferents èpoques i estils totes elles seleccionades per a ampliar els recursos pedagògics disponibles.

Ací pots descarregar una proposta d’activitat per a aquesta secció

Música per a abordar la diversitat sexual

Música per a abordar les identitats de gènere

Música per a abordar els rols i estereotips

Música per a abordar la discriminació i la igualtat

Share This