Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

ORGULLVLC2016_Capçalera_lambdavalencia.org_v.1.0_72dpi

2016 és l’any de la visibilitat bisexual en la diversitat. Reivindiquem el dret de les persones bisexuals, diverses i iguals. Hem d’acabar amb la bifòbia i generar referents dintre de la societat, per tal d’empoderar-nos com a persones bisexuals i anar obrint camí a les futures generacions. Les persones bisexuals ens enfrontem a nombroses discriminacions. Constantment se’ns diu que no sabem el que volen, que és una fase però que en realitat o són lesbianes o són gais i el que passa és que estem confoses. Patim rebuig i discriminació per ser bisexuals, fruit d’una societat heteronormativa i patriarcal que castiga a qui s’ix de la heteronorma. Així reivindiquem que cada persona ha de viure conforme al seu sentir per garantir una societat més igualitària, lliure i inclusiva amb totes les realitats.
Són moltes les persones adolescents i joves que patim violències per ser bisexuals, homosexuals o transsexuals, per això denunciem que pràcticament la meitat d’adolescents LGTB han patit assetjament als centres escolars i la majoria no ha rebut l’ajuda adequada. Moltes d’elles i d’ells han intentat suïcidar-se en algun moment, per acabar amb el turment que suposa el rebuig social, i a més no tenim una legislació que els empare. Continuarem lluitant per a què els centres educatius siguen espais segurs per a l’alumnat LGTB. Exigim formació i protocols per al professorat que els permeta abordar la diversitat sexual, familiar i de gènere amb qualitat.
Encara que al País Valencià és un tema que afortunadament tenim resolt, exigim que es pose fi a la discriminació que patim, en algunes Comunitats, en l’accés als tractaments de reproducció assistida mitjançant la sanitat pública, és un dret emparat per la llei i no pot ser soscavat per no tindre parella masculina. També exigim major compromís en el foment i la protecció de la salut sexual de les dones que tenim sexe amb dones i que en les polítiques d’igualtat es tinga en compte la realitat de les dones lesbianes, bisexuals i transsexuals.
Les persones trans. ens veiem sotmeses a una discriminació constant en diferents àmbits de la vida per part de la societat en general. Aquesta discriminació pot arribar a derivar en l’assassinat o el suïcidi. La nostra determinació en la nostra identitat no és considerada de la mateixa manera que la no-trans. o cisexual, i se’ns exigeix passar per uns tràmits mèdics i jurídics per a què es tinga com a vàlida. Tot açò és degut a la falta d’informació i d’educació en relació amb la sexualitat i amb la realitat trans. en particular. Tanmateix, exigim formació específica en matèria trans. o de diversitat d’identitat de gènere per a tots els professionals sanitaris. Mantenir una identitat legal diferent de la identitat de gènere sentida per la persona comporta un estigma permanent d’allò que no se sent, d’allò que no s’és. Per tant exigim al govern actual del País Valencià, que tramite i aprove com més aviat millor la Llei integral del reconeixement del dret a la identitat i expressió de gènere al País Valencià.
Volem que la lluita contra el VIH-SIDA siga prioritària. Exigim un pacte d estat que garantisca més recursos en matèria de prevenció, investigació i lluita contra l’estigma. També exigim canvis en la legislació per a garantir que el fet de viure amb VIH no siga motiu d’exclusió.
Donat l’augment de les agressions i de la discriminació al nostre col·lectiu, és urgent una llei integral per a les persones LGTB que garantisca els nostres drets i la nostra dignitat i que lluite contra la LGTBifòbia en tots els àmbits. Exigim Lleis per la igualtat real, ja!!
Exigim que les lleis i tractats internacionals protegisquen a les persones LGTB que són perseguides encara en moltes parts del món i que se’ls donen facilitats per a poder exercir el seu dret a l’asil en els països d’arribada.
Ara més que mai la nostra lluita ha de ser ferma. Per açò avui eixim al carrer i seguirem lluitant perquè cap persona patisca discriminació, repressió o siga assassinada per la seua orientació sexual o identitat de gènere.
Per una societat diversa i igual!
Gràcies a totes i tots per formar part de la lluita!!

 

Share This