Lleis i normatives d’àmbit internacional i nacional

Legislació, normativa i documents que poden ajudar-te a justificar la incorporació de la diversitat sexual, de gènere i familiar a la teua labor educativa

Lleis i normatives d’àmbit autonòmic

Legislació, normativa i documents en vigor en la comunitat valenciana que t’emparen i obliguen a l’hora d’abordar la diversitat sexual, de gènere i familiar en l’aula.

Share This