Lambda i la Fundació Lluís Alcanyís de la Universitat de València han signat un conveni de col·laboració en l’àrea de la salut psicològica i salut sexual per a persones LGTB.

Fani Boronat, Coordinadora General de Lambda; i José M. Almerich, Director General de FLA; han materialitzat l’interès de les dues entitats per a engegar projectes de col·laboració en l’àrea de la salut psicològica i salut sexual en les persones LGTB.

A més, en aquesta reunió a la qual també ha assistit Marina Valent, gerent de Lambda ; i Antonio Capafons, Director de la Clínica de Psicologia; s’han acordat unes taxes assistencials reduïdes per a totes les persones de Lambda i de la comunitat universitària que sol·liciten els serveis psicològics de Lambda.

Ambdues entitats han acordat els següents punts:

  • Realització de les exploracions i avaluacions necessàries per a aconseguir una valoració psicològica adequada i la consegüent intervenció terapèutica.
  • Establir el mecanisme de cooperació adherit, que permeta derivar pacients des de Lambda a la Clínica de Psicologia i viceversa.
  • La coordinació i establiment de campanyes de prevenció en l’àrea de la salut psicològica i de la salut sexual prestant especial atenció a la població LGTB.
  • Participació conjunta en contextos de cerca i publicació en revistes científiques.
  • Implementar accions formatives oferides en la comunitat universitària i a professionals de la Psicologia externs.

Share This