Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

ojos-lazo1 de maig, Dia Internacional del Treball

En el Dia Internacional del Treball, la Comissió de VIH i Ocupació, composada per CCOO, UGT, CESIDA, FELGTB i Treballant en Positiu denuncia les greus conseqüències que han tingut les diferents reformes laborals en l’accés al mercat laboral i el manteniment del lloc de treball de les persones amb VIH i Sida.

La Comissió vol fer èmfasi que les reformes laborals que permeten que les absències justificades al treball puguen ser causa d’acomiadament objectiu, incloses les provocades per motius de salut i assistència a consulta mèdica, provoquen una realitat totalment injusta per al total de les treballadores i treballadors i en particular, per a les persones que pateixen VIH, ja que, com a malaltia crònica que és, requereixen una atenció i un seguiment sanitari regular.

Així mateix, des de la Comissió s’assenyala que en els últims anys s’ha incrementat la precarietat de les treballadores i treballadors en general i en especial, de les persones amb VIH, en afavorir la inaplicació dels convenis col·lectius i el poder unilateral de les empreses a l’hora d’acomiadar-les o deteriorar les seues condicions laborals.

En aquest període també s’ha limitat greument la intervenció sindical i debilitat la força de la negociació col·lectiva. D’aquesta manera, la concreció d’aquestes reformes afecta de manera més especial als col·lectius més desfavorits en l’àmbit laboral, sent les persones amb VIH i Sida un d’aquests.
La Comissió de VIH i Ocupació condemna la vulneració dels drets de les persones amb VIH en l’àmbit laboral, fonamentalment, a través d’acomiadaments improcedents, sol·licitud de dades sobre la salut i el resultat de la prova del VIH. Així mateix, destaca que aquestes situacions no només es presenten en les empreses privades sinó que hi ha administracions públiques que justifiquen que la infecció per VIH siga causa d’exclusió en el procés de selecció per a alguns llocs de treball dins de la funció pública.

Per respondre a totes aquestes situacions de vulneració, des de la Comissió es considera imprescindible reprendre el procés d’aprovació d’una Llei d’Igualtat de Tracte i no Discriminació que possibilite eines legals per a la lluita contra la discriminació laboral.

Per tot això, les organitzacions que componen aquesta Comissió de Treball animen a tota la ciutadania a sortir al carrer en les manifestacions que es van a celebrar aquest 1 de maig a tota la geografia espanyola per tal d’exigir al Govern la derogació de les reformes laborals i que s’afavoresca un canvi de les polítiques públiques, del model productiu i del patró de creixement que genere ocupació qualificada, digne, estable i de qualitat, en lloc d’acarnissar-se amb els col·lectius més vulnerables.

Share This