Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

La discriminació fa referència a qualsevol acte o comportament que té per objecte o resultat la violació dels drets humans fonamentals que totes les persones gaudeixen en peus d’igualtat.

El dret a la no discriminació implica que totes les persones reben un tracte digne: que es respecte la seua dignitat humana, autonomia, privadesa i confidencialitat, i que se’ls garantisca l’absència de coacció i abús en igualtat de condicions.

Enguany, ens unim a la campanya organitzada per ONUSIDA i fem una crida perquè tothom es faça sentir per la #cerodiscriminación. Persones i comunitats poden unir les seues veus per a transformar el món. El Dia de la Zero Discriminació representa una oportunitat per a recordar que tothom pot prendre part en la transformació i involucrar-se per a aconseguir una societat igualitària i justa.

Hem de recordar que la discriminació segueix minant els esforços per a aconseguir un món més just i equitatiu i provoca dolor i sofriment a moltes persones. En el Dia de la Zero Discriminació, fes-te sentir i planta cara a la discriminació allí on estiga.

Tota persona té talents i competències que poden enriquir a les societats i enfortir a les comunitats. Acollir i rebre amb els braços oberts la diversitat en totes les seues formes enforteix la cohesió social, la qual cosa beneficia a tots.

El Dia de la Zero Discriminació és una gran oportunitat per a unir-se contra la discriminació i celebrar el dret de totes les persones a viure una vida plena i productiva amb dignitat. Ningú hauria de ser discriminat a causa del seu gènere, identitat de gènere, raça, edat, discapacitat, origen ètnic, orientació sexual, religió, llengua, condició mèdica o qualsevol altre motiu.


FENT FRONT A LA DISCRIMINACIÓ

  • La discriminació pot donar-se en qualsevol lloc: en un centre d’atenció sanitària, en el treball, en el col·legi, en la llar o en la comunitat.
  • A més, la discriminació no solament afecta a individus o grups de persones discriminats, sinó que ens fa mal a tots:Discriminar a les persones per motius racials causa sofriment individual i afebleix la cohesió social.
  • Limitar l’accés a l’educació de les xiquetes i les dones joves no solament els perjudica a elles, sinó que a més evita que les societats es beneficien d’una font de talents més àmplia.
  • Estigmatitzar a les persones que viuen amb el VIH fa que se senten menys motivades per a sotmetre’s a proves i rebre una atenció i un tractament sanitari que poden salvar-los la vida, i inhibeix els esforços per a posar fi a l’epidèmia de sida.
  • Totes les persones poden prendre mesures per a fer front a la discriminació i fomentar l’acceptació: fer-se sentir i sentir quan alguna cosa està mal o algú està sent tractat de forma injusta, sensibilitzar, recolzar a les persones que ja han sigut discriminades i fomentar els beneficis de la diversitat.
Share This