Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Informació sobre el VIH

x Què és el VIH-Sida?

El Virus d’Immunodeficiència Humana (VIH) és un retrovirus que afecta i deteriora el sistema immunitari, tenint especial predilecció pels limfòcits TCD4. Aquestes cèl·lules del sistema immunitari moren quan una partícula vírica arriba al seu nucli i es reprodueix. Amb el pas del temps, i si no es pren el tractament, la persona desenvoluparà la Síndrome d’Immunodeficiència Adquirida (Sida). Quan això ocorre el sistema immune està prou afeblit com per no poder fer front a moltes infeccions. Això pot ocórrer quan han passat més de deu anys des del moment de la infecció sense prendre tractament.

Proves de detecció

L’única manera de saber si una persona està infectada pel VIH és mitjançant la realització de la prova de detecció. Existeixen diferents tipus de test. Abans de realitzar-te la prova de VIH és important conèixer quin és el “període finestra” de la prova. Fer-te el test dins del període finestra no aporta cap fiabilitat (resultat erroni). La prova amb fluid oral (saliva) que realitzem en Lambda té un període finestra de tres mesos, encara que existeixen altres test ràpids amb sang. La prova de detecció es realitza mitjançant el test E.L.I.S. A., mètode que detecta els anticossos produïts per l’organisme com a reacció a la presència del virus. Un resultat negatiu (no reactiu) ens indica que no hi ha presència d’anticossos i, en conseqüència, la persona no té VIH. Quan el resultat és positiu en anticossos (reactiu) cal realitzar una prova específica per descartar qualsevol petita possibilitat d’error. Es realitza una prova anomenada Western Blot que és la que confirma la presència del virus en sang.

Autotest VIH de venda en farmàcies

En l’actualitat, ja es pot adquirir l’autotest de VIH en farmàcies de tot l’estat. Es tracta d’una prova ràpida amb punció digital que mitjançant una gota de sang detecta la presència d’anticossos del virus. La fiabilitat de la prova és molt alta sempre que s’utilitze de manera adequada. Si decideixes comprar l’autotest en la farmàcia has de tenir en compte el següent:

 • Període finestra: el resultat negatiu (no presència anticossos = no presència VIH) és vàlid una vegada passats els tres mesos des de la situació de risc.

 • Un resultat positiu necessita una confirmació mitjançant una prova E.L.I.S.A (analítica de sang). Com qualsevol altra prova ràpida, l’autotest no és un diagnòstic. Pots contactar amb Lambda si necessites acompanyament presencial per a la confirmació o suport emocional.

 • Llig amb deteniment el prospecte del dispositiu.

Si tens qualsevol dubte pots cridar o escriure a Lambda (963342191; provavih@lambdavalencia.org) o contactar amb el servei d’atenció telefònica que CESIDA ha engegat: 900 102 803.

Vies de transmissió

El VIH es transmet a través de la sang, el semen, fluïts vaginals o llet materna i entra en el cos a través de les membranes mucoses de l’anus, la vagina, el penis (uretra), la boca, corts, butllofes obertes o lesions en la pell.

En l’actualitat, la majoria de les noves infeccions es produeixen mitjançant relacions sexuals desprotegides. El sexe anal i vaginal són les pràctiques de major risc de transmissió. La persona receptiva (anal o vaginal) assumeix major risc.

El VIH també es transmet en compartir xeringues, instruments per esnifar o agulles infectades amb partícules virals.

El virus també es pot transmetre durant l’embaràs, al moment de néixer o a durant la lactància.

Qualsevol persona que tingui pràctiques de risc pot infectar-se amb VIH, com, per exemple, al practicar sexe sense protecció. Per això són importants les següents recomanacions per evitar la infecció:

– En les relacions sexuals amb penetració, des de l’inici fins al final de la mateixa, mitjançant l’ús del preservatiu.

– No compartir agulles, instruments per esnifar, xeringues, raspalls de dents, o altres objectes punxants.

– Prendre mesures preventives en el cas de les dones en estat de gestació.

– Evitar abans del sexe oral raspallat de dents, esbandides bucals i altres accions que puguin produir petites ferides en la boca.

Com NO es transmet el VIH

– A través d’Insectes.

– Compartint estris domèstics com a tovalloles, roba, llençols, plats, utensilis o menjar.

– Donació de sang.

– Piscines, gimnasos, etc.

– A través d’animals domèstics.

– Contacte amb saliva, llàgrimes, transpiració (suor), femta o orina.

Profilaxi Post Exposició no Ocupacional (PPENO)

La profilaxi post exposició no ocupacional (PPENO) és una mesura de prevenció secundària dirigida a evitar el desenvolupament de la infecció pel VIH després d’una exposició al virus, per via sexual o parenteral, fora de l’àmbit sanitari.

La PPENO consisteix en un tractament amb fàrmacs antirretrovírics durant 28 dies, que ha d’iniciar-se el més aviat possible, preferiblement en les 6 primeres hores després de l’exposició a la situació de risc i sempre abans de transcorregudes 72 hores.

La PPENO no ha de suplir a la prevenció primària del VIH (utilització de mètodes preventius com el preservatiu) i només ha de considerar-se en situacions excepcionals que es produeixen de forma esporàdica. La PPENO està desaconsellada quan es tenen pràctiques de risc repetides (no es pot administrar de manera continuada).

La PPENO està recomanada, principalment, en els següents casos: 1) persones receptores d’una penetració anal desprotegida o amb trencament de preservatiu amb una persona VIH positiva i 2) persones que intercanvien agulles o xeringues amb una persona VIH positiva.

Cada situació ha de ser analitzada de forma individualitzada, i la decisió última presa conjuntament entre el professional sanitari i la persona que ha mantingut la pràctica de risc, una vegada valorats els riscos i els beneficis. En aquesta situació també es valorarà el risc de transmissió d’altres infeccions.

Encara que la seva eficàcia és molt alta si s’inicia abans de les 72 hores, el tractament de PPENO no garanteix que la infecció pel VIH no es produeixi. A més, pot tenir riscos i efectes secundaris per a la salut.

En cas d’haver viscut una situació de risc has d’acudir a urgències hospitalàries (no a Centres d’Atenció Primària ja que aquests centres no disposen del tractament). Si tens algun dubte pots cridar al telèfon de Lambda (963342191) o escriure’ns un mail a provavih@lambdavalencia.org.

Profilaxi Pre-Exposició (PrEP)

La Profilaxi Pre-exposició (PrEP) és una intervenció biomèdica dirigida a prevenir la transmissió del VIH en persones no infectades pel VIH (seronegatives) i que per les seves pràctiques es troben en alt risc de contreure la infecció.

De manera general, PrEP consisteix en l’ús diari (una pastilla una vegada al dia) o a demanda (quatre pastilles en tres dies: dos entre les dues i les 24 hores abans de la relació sexual, una 24 hores després i una 48 hores després de la primera presa), d’un medicament antirretroviral abans de l’exposició al virus. PrEP ha d’anar sempre acompanyada d’un paquet de mesures preventives per millorar l’adherència i incidir en l’adopció de comportaments de menor risc. Entre les mesures combinades, PrEP no pot ser entesa com a substitut del preservatiu que en l’actualitat segueix sent el mètode més eficaç de prevenció. A més, la persona en PrEP ha de realitzar-se la prova del VIH i d’altres ITS de manera periòdica (PrEP solament protegeix enfront de la infecció per VIH però no d’altres ITS com a sífilis, clamídies, gonorrea, papil·loma, hepatitis, etc.).

Després de la seua aprovació pel Ministeri de Sanitat, PrEP està disponible en el Sistema Nacional de Salut des de novembre de 2019, baix les següents circumstàncies:

 • Homes gais, bisexuals i altres homes que tinguen sexe amb homes i persones trans, majors de 18 anys que complisquen, al menys, dos dels següents criteris durant l’últim any:
  • haver tingut més de 10 parelles sexuals diferents
  • haver practicat sexe anal sense condó
  • haver requerit la profilaxi post-exposició
  • haver tingut al menys una ITS bacteriana
 • Persones que exerceixen el treball sexual que no utilitzen preservatiu habitualment.

Si estàs prenent PrEP “salvatge” (sense assessorament) o vols informar-te sobre aquest mètode preventiu pots contactar amb Lambda (963342191 o provavih@lambdavalencia.org) o amb el Centre d’Informació i Prevenció del VIH i altres ITS (CIPS – 963131616).

Indetectable = Intransmissible

Diferents estudis científics han demostrat que una persona que visqui amb VIH i la càrrega viral del qual (quantitat de virus) sigui indetectable no pot transmetre el virus. Un dels estudis més recents que arriba a aquesta conclusió és l’estudi PARTNER (publicat en la revista JAMA) que conclou que de les 1166 parelles serodiscordants (una persona positiva i l’altra negativa) heterosexuals i HSH que van participar en l’estudi en les quals la persona amb VIH estava en tractament antirretrovíric i no utilitzaven preservatiu en les seves relacions sexuals anals o vaginals, no es va trobar cap cas de transmissió del VIH.

Per aconseguir aquesta indetectabilitat, és a dir, que la quantitat de virus sigui tan petita que sigui impossible la seva transmissió, la persona que viu amb VIH ha de prendre el tractament diàriament (adherència) i mantenir-se estable al llarg del temps, per la qual cosa el seguiment mèdic és essencial.

Amb la informació que s’explica des dels organismes sanitaris internacionals, podem afirmar que una persona indetectable no transmet el VIH.

Pots trobar més informació sobre el VIH en les webs de les següents institucions:

Share This