Influencers LGTB+

El món de les xarxes socials cada vegada està més ple de persones que aconseguixen fama i reconeixement entre jóvens i adults.

Algunes d’elles són referents positius i activistes de les que podem aprendre molt.

Per això, a continuació oferim un llistat de youtubers, instagramers, tiktokers o influencers que poden resultar interessants per a l’alumnat o el professorat.

Youtubers

Instagramers

Share This