Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Fer voluntariat a Lambda

 

Estem en un moment on el col·lectiu LGTBI abasta cada vegada una major diversitat interna. Els creixents reptes als quals hem de fer front i la necessitat d’adequar-se a les noves realitats polítiques i socials, marcades per canvis abruptes i ràpids, fa necessari que la nostra associació siga més àgil, estiga més unida i puga donar resposta eficaç i ràpida a les demandes del col·lectiu LGTBI i la nova situació política.

Així, els tres principis que guien l’estructura i funcionament de Lambda per als pròxims anys són:

La transversalitat com una forma flexible i oberta de pertànyer i de treballar

La multiplicació d’identitats, la diversitat d’àmbits de treball i l’heterogeneïtat de circumstàncies personals i grupals sobre la base de diferents variables, són fenòmens més que visibles en el si del col·lectiu LGTBI. El que ens uneix és la lluita comuna i col·lectiva pel respecte cap a la diversitat sexual, de gènere i familiar, així com el respecte cap a les persones LGTBI que conviuen amb el VIH/Sida.

Cada persona contribueix des de la seua pròpia posició, però cal assumir com a pròpia la línia de treball de Lambda, encara que sense apropiar-nos de la veu d’altres persones i entenent que la unitat no és sinònim d’homogeneïtat.

La transversalitat, en definitiva, ha d’entendre’s com una forma de treballar que implique una major i millor comunicació i connexió entre totes les persones que integrem Lambda.

El pragmatisme. Assumir quins són les forces de les quals disposem i quins són les demandes que tenim, i organitzar-nos en conseqüència

La realitat del voluntariat i la situació sociopolítica (baix nombre de persones implicades en moviments socials, context polític demandant de molt treball, creixement de les demandes per a aconseguir la igualtat real i efectiva…) fa necessari que siguem molt conscients que els nostres recursos són limitats i cal optimitzar-los. Per tant, ser pragmàtiques i pragmàtics no implica renunciar a grans somnis, sinó assumir que hem de treballar des de la realitat amb la qual estem en contacte i fer-ho de la manera més harmònica possible.

Però la transversalitat i el pragmatisme no són possibles si no constituïm una entitat cohesionada

Ser una entitat cohesionada implica funcionar totes i tots a una, empatitzant amb les lluites de les companyes i companys però respectant els nostres ritmes, temps i energies, així com la nostra pròpia diversitat interna.

Seguint aquests principis, el treball i la participació del voluntariat en Lambda està estructurat sobre la base de:

Grups Permanents

Es caracteritzen per la seua composició i treball transversals i l’activitat política del qual és constant i s’efectua al llarg de tot l’any.

Els Grups Permanents són Cultura, Educació, Drets Humans, Joves i Salut Sexual i VIH.

 

Grups Específics

Són aquells que es constitueixen per al treball puntual i concret d’un tema, i ​​que poden tindre continuïtat o no, en funció dels objectius. Es creen per a donar cabuda tant a aquelles demandes i reivindicacions que sorgisquen en un moment determinat com en temes específics necessaris per a portar avant l’agenda política de Lambda i que no tinguen cabuda concreta dins dels Grups Permanents.

En aquests moments, els grups específics són Adolecents, Dones, Majors, LGTB+, Assumptes Religiosos, Assessorament en temes trans i Famílies Trans.

 

Activitats

Amb l’objectiu de fer de Lambda un vertader punt de trobada, empoderament i socialització, s’estableix la possibilitat de realitzar activitats, ja siguen obertes, externes o internes a Lambda, amb continuïtat o no, puntuals o periòdiques.

En aquests moments, les activitats anuals que s’estan duent a terme són les Heidis, les trobades de Famílies i el Cor. A més, en la nostra web podràs veure la resta d’activitats que realitzen tant els grups de Lambda com aquelles organitzades per persones o entitats externes a Lambda.

 

Serveis

Lambda és la principal entitat valenciana prestatària de serveis en qüestions sobre diversitat sexual, familiar i de gènere, mostrant una especial sensibilització cap a la lluita enfront del VIH i la seua estigmatització.

Aquests serveis es duen a terme a través de l’Oficina Tècnica, persones voluntàries i/o alguns grups.

 

Ací tens més informació sobre els serveis que oferim.

Únete a nuestro boletín

Share This