Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Hem llegit en diferents periòdics la notícia relacionada amb l’Acord de la Comissió Bilateral de Cooperació Administració General de l’Estat-Generalitat en relació amb la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI.

Des de les entitats LGTBI del País Valencià que subscriuen aquest comunicat volem expressar el nostre més profund desacord amb les discrepàncies manifestades pel Govern central en relació amb els articles 26 i 60 de la Llei 23/2018, de 29 de novembre, de la Generalitat, d’igualtat de les persones LGTBI.

En primer lloc, no entenem com ha pogut donar-se la situació que una Llei que ha sigut tramitada; és a dir treballada en profunditat, per les entitats LGTBI, pels diferents partits polítics, que ha tingut les seues diferents anàlisis preceptives abans de passar per la votació definitiva per a ser aprovada; puga ser ara qüestionada una vegada aprovada.

És encara més incomprensible si tenim en compte que el mateix partit polític que sustenta aquestes discrepàncies des del govern central va ser un dels partits defensors d’aquesta Llei durant la seua tramitació.

Una de les discrepàncies està relacionada amb l’Article 26 que versa sobre la “Integració del dret a la igualtat de tracte i oportunitats de les persones LGTBI”. Aquest article parla del dret de les persones a no ser discriminades per raó d’orientació sexual, identitat de gènere, expressió de gènere, desenvolupament sexual o grup familiar; del deure de les empreses a respectar la igualtat de tracte, de condicions i d’oportunitats de les persones LGTBI; i de les mesures que el Consell ha d’impulsar per a fomentar la igualtat i la no discriminació de persones LGTBI.

Si aquest article s’excedeix de les competències de l’autonomia o si contravé algun tipus de legislació estatal, tant el govern com tot l’estament polític han de ser conscients de la LGTBIfòbia institucional i normativa que això implica pel que haurien d’accelerar els canvis normatius per a promoure, impulsar i garantir el dret a la igualtat de tracte i oportunitats de les persones LGTBI a tot l’estat.

D’altra banda, la discrepància relacionada amb l’Article 60 que descriu les infraccions administratives i les classifica de lleus, greus i molt greus; concerneix directament a la capacitat sancionadora de l’autonomia.

Des de les entitats LGTBI considerem un despropòsit i un abandó de la justícia deixar desprotegides a les persones LGTBI per un conflicte de competències.

A aquestes discrepàncies que el govern central ha formulat davant la Llei LGTBI Valenciana, hem de recordar que també han impedit l’aprovació de la Llei LGTBI Estatal que havia plantejat la FELGTB en termini i que haguera eliminat qualsevol discrepància possible amb la normativa autonòmica en qüestió.

Si bé el tema principal d’aquest comunicat és la Resolució en relació a la Llei LGTBI, no és menys cert que els mitjans de comunicació han fet un ús tendenciós d’aquesta resolució i els fem una crida al respecte pels drets de les persones LGTBI i al fet que no se’ns utilitze com a arma llancívola davant les imminents eleccions.

Entitats signants: Lambda, col·lectiu de lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals; Club Esportiu LGTB+ Samarucs; Galesh, asociación de familias homoparentales; AMPGYL, Familias Contra la Intolerancia por Género; LGTBI Comarcal Mirall Camp de Túria; Marietes LGTBI l’Eliana; LGTBI Mariola; QueerFest col·lectiu LGTBIQ+ Castelló; Colectivo Alicante Entiende.

Share This