Eixida a la mascletà / Salida a la mascletá

Eixim d’excursió!!

Aquest dissabte l’Espai Adolescent ix de la seu per a veure la mascletà 🧨💥
Després de l’espectacle anirem a dinar totis juntis al riu.

Si vols participar envia un correu a adolescents@lambdavalencia.org

Ens veiem prompte!! 💜


Salimos de excursión!!

Este sábado el Espacio Adolescente sale de la sede para ver la mascletá 🧨💥
Tras el espectáculo iremos a comer todes juntes al río.

Si quieres participar envía un correo a adolescents@lambdavalencia.org

Nos vemos pronto!! 💜

Data

11 març 2023
Caducat!

Hora

12:00 - 16:00
Categoria