La Ponència política i organitzativa, principal document de debat, pretén ser un resum del principis bàsics de Lambda, els reptes a aconseguir i la manera de treballar en els pròxims dos anys.

Ens agradaria que treballares el document i feres les esmenes que cregues convenients per a millorar-lo. A més de la Ponència política i organitzativa també es poden esmenar els Estatuts i el Document de Bases de Lambda. Tota aquesta documentació la pots trobar ací.  Per a operativitzar el desenvolupament del Congrés et demanem que les esmenes les redactes en base als documents en valencià. En cas de precisar suport per fer-ho escriu a 12congres@lambdavalencia.org

El termini per a la presentació d’esmenes finalitza el proper 3 de febrer, fins les 23:59 d’aquest dia. La presentació d’esmenes es pot realitzar a través de dos vies: en les reunions dels Grups de Lambda i individualment per part de les persones associades. En el primer cas, les esmenes que es presenten s’aprovaran en les reunions amb més del 50% dels vots de les persones presents. En el segon cas, cal que les esmenes tinguen l’aval de cinc persones sòcies. En el cas de no tindre eixos avals existeix la reunió de persones no adscrites, per tal de compartir les esmenes i aconseguir els avals necessaris per a presentar-les. Eixa reunió tindrà lloc el proper 2 de febrer a les 19:30 hores a la seu de Lambda.

Les persones encarregades de la ponència revisaran i agruparan les esmenes i fins i tot podran negociar amb les persones o grups textos transaccionals al llarg dels següents dies. El 14 de febrer s’enviaran el conjunt de les esmenes a les persones inscrites al Congrés, indicant si la ponència les accepta, les rebutja o proposen un text transaccional.

El debat i la votació de les esmenes es faran al mateix Congrés seguint allò indicat al reglament del Congrés.

Informació més detallada sobre el procés congressual, ací

Share This