Email

info@lambdavalencia.org

Telèfon

Oficina: 96 334 21 91
InfoROSA: 96 391 32 38

Adreça

Av. Primer de maig, 55,
46017 – València

Portem 30 anys d’activisme, reivindicacions i avanços rellevants en els quals el teu suport, treball i implicació han jugat un paper important. Encara ens queden objectius pels quals treballar, per aquest motiu esperem que et sumes i participes en el nostre 12é Congrés que es celebrarà, els dies 17 i 18 de febrer, sota el lema “Teixim amb tu un món divers”. T’esperem a l’auditori Joan Plaça del Jardí Botànic, carrer Quart 80, de València.

A continuació tens tota la informació que necessites per participar en el procés congressual.

Sobre la inscripció al Congrés

Al Congrés poden inscriure’s les persones sòcies i voluntàries de Lambda, fins el proper 10 de febrer. La inscripció és gratuïta i pots fer-la ací. El cens de persones associades serà l’existent a data 1 de gener de 2017 i per a tindre participació de ple dret al Congrés cal estar al dia del pagament de les quotes. En el cas de persones voluntàries no associades, podran participar sempre i quan estiguen inscrites al Registre del Voluntariat de Lambda, encara que el dret a vot serà exclusiu de persones associades inscrites al Congrés. Per a estar en eixe registre cal dur almenys dos mesos col·laborant activament a l’associació.

Sobre els documents a debat i la presentació d’esmenes.

La Ponència política i organitzativa, principal document de debat, pretén ser un resum del principis bàsics de Lambda, els reptes a aconseguir i la manera de treballar en els pròxims dos anys.

Ens agradaria que treballares el document i feres les esmenes que cregues convenients per a millorar-lo. A més de la Ponència política i organitzativa també es poden esmenar els Estatuts i el Document de Bases de Lambda. Tota aquesta documentació la pots trobar ací.  Per a operativitzar el desenvolupament del Congrés et demanem que les esmenes les redactes en base als documents en valencià. En cas de precisar suport per fer-ho escriu a 12congres@lambdavalencia.org

El termini per a la presentació d’esmenes finalitza el proper 10 de febrer, fins les 23:59 d’aquest dia. La presentació d’esmenes es pot realitzar a través de dos vies: en les reunions dels Grups de Lambda i individualment per part de les persones associades i voluntàries. En el primer cas, les esmenes que es presenten s’aprovaran en les reunions amb més del 50% dels vots de les persones presents. En el segon cas, cal que les esmenes tinguen l’aval de cinc persones sòcies o voluntàries. En el cas de no tindre eixos avals existeix la reunió de no adscrits/es, per tal de compartir les esmenes i aconseguir els avals necessaris per a presentar-les. Eixa reunió tindrà lloc el proper 2 de febrer a les 19:30 hores a la seu de Lambda.

Les persones encarregades de la ponència revisaran i agruparan les esmenes i fins i tot podran negociar amb les persones o grups textos transaccionals al llarg dels següents dies. El 14 de febrer s’enviaran el conjunt de les esmenes a les persones inscrites al Congrés, indicant si la ponència les accepta, les rebutja o proposen un text transaccional.

El debat i la votació de les esmenes es faran al mateix Congrés seguint allò indicat al reglament del Congrés.

Sobre les comunicacions i resolucions

Aquelles qüestions que, per la seua rellevància o temàtica, no tinguen cabuda als documents a debat podran plantejar-se mitjançant comunicacions, que hauran de presentar-se en el mateix termini que les esmenes. Pot tindre l’extensió que es considere oportuna. El temps d’exposició de la mateixa es decidirà en el Congrés.

Aquelles qüestions que, per urgència o actualitat, no hagen pogut ser tractades als documents del Congrés o presentades mitjançant comunicacions, podran esdevenir resolucions, tenint com a termini de presentació aquell que fixe la Mesa del Congrés.

Sobre l’acreditació al Congrés

Les persones inscrites podran acreditar-se bé el divendres 17 de febrer, de 19:00 a 21:00 hores, o el dissabte 18 de febrer, de 9:30 a 11:00 hores. Les persones no acreditades en aquest període no podran fer-ho posteriorment.

Sobre el desenvolupament del Congrés

Ací vos deixem l’horari previst del congrés, que podrà veure’s modificat durant el transcurs del mateix:

Divendres 17 de febrer

19:00 Acreditacions (la taula d’acreditacions estarà oberta fins les 21:00 hores).

19:30 Acte inaugural.

Dissabte 18 de febrer

9:30 Acreditacions (la taula d’acreditacions estarà oberta fins les 11:00 hores).

10:00 Elecció de la Mesa del Congrés.

10:15 Elecció del procediment de votació dels òrgans de direcció, del termini de presentació de candidatures i de comunicacions o resolucions.

10:30 Presentació, debat i votació de l’informe de gestió.

13:00 Presentació, debat i votació dels documents de debat i les esmenes corresponents.

14:30 Dinar.

16:00 Presentació, debat i votació dels documents de debat i les esmenes corresponents (continuació).

18:30 Presentació, debat i votació de comunicacions i resolucions.

19:00 Elecció dels òrgans de direcció.

Sobre les candidatures a l’òrgan de direcció

Tal i com dicta el reglament del Congrés, i com podràs veure recollit en el desenvolupament d’aquest, serà en el mateix Congrés on es farà l’elecció del procediment de votació dels òrgans de direcció i on es fixarà el termini de presentació de candidatures oficials.

Si tens qualsevol dubte o necessites qualsevol aclariment pots escriure a 12congres@lambdavalencia.org

Share This