Programa Integral d’atenció a la Diversitat Sexual per a ajuntaments

Aquest programa té la intenció de recolzar a aquells ajuntaments que ho sol·liciten amb la finalitat d’acostar la Diversitat Sexual, familiar i de gènere  a la ciutadania  per tal d’acompanyar, formar i protegir a la població LGTB resident així com sensibilitzar i crear llaços amb la població en general.

El programa integral d’atenció a la diversitat sexual per a ajuntaments pretén abastar 4 àmbits d’actuació:

  • Àmbit educatiu: Activitats adreçades a escoles i instituts. Tenen l’objectiu de fomentar el respecte a la diversitat i previndre l’assetjament escolar LGTBfòbic.
  • Àmbit social i cultural: Activitats adreçades al públic en general. L’objectiu d’aquestes es visibilitzar la diversitat sexual familiar i de gènere mitjançant la cultura, entesa en el seu mes ample significat.
  • Àmbit Professional: Activitats adreçades a professionals que treballen directament amb la població (personal docent, personal tècnic de joventut, policia local…)
  • Assessorament en qüestions LGTB. Servei d’informació i derivació adreçat a assessorar a qualsevol persona i/o entitat del poble en qüestions relacionades amb la diversitat sexual, familiar i de gènere (instituts, escoles, centres juvenils, adolescents, població general…)

Per a més informació o contractació d’aquest programa podem telefonar al 963.342.191 o enviar un email a info@lambdavalencia.org

Uneix-te al nostre butlletí